ARHIVA DOGAĐAJA UDRUŽENJA

Edukacija posvećena zdravlju oka28. mart 2024.

Amfiteatar A2 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Racionalna primena dijetetskih suplemenata u sportu

mm

Biljober, Soko Banja 04.-07. jul 2021.

Akcija studenata Farmacije 25-27. 05. 2021.
Udruženje FNP (jedan od inicijatora Brošure o vakcinama) podržao je akciju promocije zdravlja NAPSer i NiPSA u obeležavanju Evropske nedelje imunizacije. U okviru ove akcije su građanima deljene brošure.
 DRUGI NAUČNI SIMPOZIJUM SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem, 28. oktobar 2021. Beograd
Farmacija i priroda - kompleksne relacije i međusobni uticaji
Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), povodom Svetskog dana farmaceuta, omogućava svim zainteresovanim kolegama besplatan pristup predavanjima u okviru 72. Simpozijuma farmaceuta 24. i 25. septembra 2021. godine, na svojoj platformi za on-line edukaciju.
72. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije 9. i 10. jul 2021. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Seminar 1: Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceut treba da zna?
Seminar 2: Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji

BESPLATNO UČEŠĆE ZA ČLANOVE 2021.

Dva stručna sastanka I kategorije akreditovana odlukama Zdravstvenog saveta su obuhvatila i najnovije podatke i preporuke vezane za COVID-19 pandemiju:
,,Uloga farmaceuta u samomedikaciji’ – prof. dr spec. Dragana Pavlović
,,Trendovi u racionalnoj farmakoterapiji vođenoj farmakogenetikom’’ – doc. dr spec. Nikola Stefanović
04.06. 2021. Medicinski fakultet Niš.
Online konferencija Udruženja farmaceuta Vojvodine u saradnji sa Udruženjem farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Udruženjem farmaceuta Beograda, Udruženjem farmaceuta Zapadne Srbije 1836 i Savezom privatnih apotekara Srbije
Uloga farmaceuta u imunizaciji - globalni i regionalni izazovi
13.2.2021.
Stručni skup – kontinuirana edukacija farmaceuta i farmaceuta specijalista
Uloga farmaceuta u samomedikaciji , prof. dr spec. Dragana Pavlović
Poremećaj transporta mukusa i produktivni kašalj - terapijske opcije mr ph spec. Nemanja Dimić
Značaj farmaceuta u samomedikaciji tokom pandemije COVID-19: iskustva i primeri iz prakse, mr ph. spec. Jasna Anđelković
24.09.2020. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Trendovi u formulaciji dermokozmetičkih i dermofarmaceutskih proizvoda namenjenih koži sa aknama
doc. dr Marija Tasić Kostov
Sreda, 25.12. 2019. godine, Niš
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista i farmaceuta-biohemičara
Uloga farmaceuta u personalizovanoj terapiji zasnovanoj na farmakogenetici Doc. dr Nikola Stefanović
Proizvodnja i primena novijih monoklonskih antitela u terapiji i dijagnostici, Doc. dr Predrag Džodić
17.04.2019. godine
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista i farmaceutskih tehničara
Izbor nosača u galenskoj i magistralnoj izradi vaginalnih preparata, Docent dr Vesna Savić
Komunikacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Bionorica
16.01.2019. godine, Medicinski fakultet u Nišu
17. Simpozijum farmaceuta sa međunarodnim učešćem Upotreba kanabinoida i vitamina D –aktuelna saznanja i izazovi 05 – 08. decembar 2018. godine, Hotel „Palisad“ na Zlatiboru
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista Biljni lekovi u terapiji opstipacije i sindroma iritabilnog kolona Prof. dr Tatjana Kundaković Biljni lekoviti proizvodi kod kašlja i prehlade Doc. dr Mirjana Marčetić 26.05. 2018. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Važeća zakonska regulative vezana za Biljni lek, Tradicionalni lek i Tradicionalni biljni lek
06.03. 2018. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Izbor ekscipienasa u izradi topikalnih preparata sa ekstraktima biljaka
24.11. 2017. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Savremena primena kofeina i droga sa purinskim alkaloidima
03.04. 2017. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Etički kodeks farmaceuta Srbije-analiza i primena u praksi
09.03.2017. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Primena biljnih ekstrakta u tretmanu iritacije kože
02.12. 2016. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Mogućnosti i opravdanost primene hemoterapije
18.11. 2016. godine, Medicinski fakultet u Nišu
Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Aktuelnosti u epidemiologiji HIV-infekcije
14.03. 2016. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Značaj informisanosti farmaceuta o lažnim lekovima i kozmetičkim proizvodima u Srbiji i svetu
03.12. 2015. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Fitoterapija hipertenzije
11.06.2015. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Ishrana i kandidoza digestivnog trakta
24.03.2015. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Osteoporoza i lekovite biljke
11.12. 2014. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Farmakovigilanca biotehnoloških lekova
09.06. 2014. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Bezbednost i efikasnost kozmetičkih proizvoda u svetlu nove Uredbe EU
27.03.2014. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš


Kontinuirana edukacija farmaceuta, farmaceuta specijalista
Bezbednost i efikasnost kozmetičkih proizvoda u svetlu nove Uredbe EU
27.03.2014. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš