UDRUŽENJE FARMACEUTA NIŠAVSKO PIROTSKOG REGIONASPONZORI

Video materijal sa promocije nacionalnih smernica

Vodič dobre apotekarske prakse

na sajtu Ministarstva zdravlja

"Zadovoljstvo nam je da u ime FNP (jedan od inicijatora) podelimo Brošuru o vakcinama. Brošuru je izradila Katedra za mikrobiologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu"

O NAMA

Udruženje farmaceuta Nišavsko pirotskog regiona je strukovno udruženje farmaceuta iz svih oblasti farmaceutske delatnosti koji žive i/ili rade u ovom regionu Srbije.
Članstvo u FNP je dobrovoljno.
Svaki član FNP je u isto vreme član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

Učlanjenjem farmaceut dobija mogućnost aktivnog učešća u radu Udruženja FNP i SFUS i:- priliku da prati naučne, stručne rezultate i normativne zahteve u Srbiji i svetu iz oblasti farmacije,

- profesionalno se povezuje i sarađuje sa kolegama iz regiona, zemlje i inostranstva,

- učestvuje u projektima, akcijama i okupljanjima farmaceuta,

- kreira dalji razvoj stručnih, etičkih i moralnih vrednosti struke u celini.

Učlanjenjem farmaceut prihvata i obaveze po Statutu FNP:
- da redovno uplaćuje godišnju članarinu,
- da redovno i savesno izvršava sve svoje obaveze i poverene zadatke,
- da poštuje donete odluke i načela,
- u svom profesionalnom i privatnom životu sledi svetle primere iz istorije i tradicije farmacije .

STRUKTURA FNP

Predsednica Udruženja FNP je Prof. dr spec. Dragana Pavlović

Upravni odbor Udruženja FNP:

Prof. dr spec. Dragana Pavlović

Mr ph. spec. Jasmina Jevtić- Ranđelović

Mr ph. spec. Vesna Ilijev

Mr ph. spec. Desanka Nikolić

Doc. dr spec. Nikola Stefanović

Sud časti:

Mr ph. Snežana Simonović

Prof. dr spec. Aleksandra Catić Đorđević

Mr ph. Aleksandra Kostić

Članovi Stručnog odbora Udruženja FNP:

Prof. dr Radmila Veličković- Radovanović

Mr ph. spec. Vesna Veljković

Prof. dr Marija Tasić Kostov

Doc. dr Vesna Savić

Doc. dr Milica Milutinović

Delegati Skupštine SFUS:

Mr ph. spec. Lidija Bojović

Mr ph. Ivana Antonijević

Mr ph. spec. Mirjana Antić Marković

Mr ph. Sonja Nedeljković


UČLANJENJE

Učlanjenje u FNP je dobrovoljno.

Statutom FNP određuju se prava i obaveze člana.

Potrebno je popuniti obrazac i uplatiti godišnju članarinu od 3.000,00 dinara na tekući račun FNP:

325-9500700015421-07

Obrazac-Pristupnicu u članstvo FNP, proslediti mail-om, faxom ili lično na kontakt adrese.

Eventualne nedoumice možete razrešiti pitanjem ili pozivom na broj 063 1045 118.

ISTORIJAT FNP

Udruženje farmaceuta Nišavsko pirotskog regiona, skraćeno FNP, osnovano je 05. juna 1978. godine u Nišu pod nazivom Udruženje farmaceuta regiona Niš. Poslovalo je kao organizaciona jedinica Farmaceutskog društva Srbije.
Cilj osnivanja regionalnog udruženja bio je oživljavanje aktivnosti FdS na lokalnom nivou radi efikasnijeg uključivanja što većeg broja kolega u rešavanje aktuelnih problema struke. Takođe se radilo na podizanju nivoa znanja, kompetencija i saradnje sa lokalnom zajednicom.
Prvi predsednik Udruženja bio je mr ph. spec. Dragoslav Simonović, specijalista farmaceutske tehnologije i dugogodišnji direktor Apotekarske ustanove Niš. Ostali predsednici su bili, redom, do danas, mr ph. spec. Nada Radojković, mr ph. Mijat Jotić, mr ph. spec. Dragana Jovanović, mr ph. Natalija Stanković, mr ph. Nevenka Krstić, mr ph. Snežana Simonović, mr ph. Jasmina Jevtić-Ranđelović i prof. dr Dragana Pavlović.
U periodu od 1978. do 2004. godine održan je niz stručnih sastanaka i druženja u Nišu koji su bili plod saradnje sa proizvođačima i distributerima lekova, kao i sa sekcijama Farmaceutskog društva Srbije i Srpskog lekarskog društva.
Na sednici Skupštine FdS 2006. godine u Beogradu verifikovani su mandati novog saziva Skupštine FdS kao i organa rukovođenja i predsednika Udruženja FNP. Statutom FNP iz 2006. godine novi naziv Udruženja je Udruženje farmaceuta Nišavsko pirotskog regiona, skraćeno, FNP.2010. godine usvojen je sada važeći Statut FNPFNP je upisan u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre Srbije.Od 2006. godine do kraja 2011. FNP je postigao značajan pomak u oživljavanju aktivnosti i omasovljenju članstva, izradi datoteke članova i unapređenju međusobne komunikacije.U periodu 2006.-2011 . Udruženje FNP održalo je niz stručnih sastanaka i kurseva kontinuirane edukacije i omogućilo članstvu i kolegama iz drugih regiona da skupe dovoljan broj eksternih bodova za obnovu licence. Udruženje farmaceuta Nišavsko pirotskog regiona je član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, SFUS.

Član FNP je ujedno i član SFUS.

CILJEVI I VIZIJA

Udruženje farmaceuta Nišavsko pirotskog regiona ( FNP ) okuplja farmaceute ovog regiona zaposlene u svim oblastima farmaceutske delatnosti.
Cilj udruživanja je da kroz upoznavanje, saradnju i edukaciju farmaceuti stiču i nadograđuju svoja znanja i veštine tokom čitavog radnog veka. Oni uče da budu lideri u svom poslu.
Svaki član FNP je u isto vreme član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.
Farmaceut modernog doba ima visoke profesionalne standarde i etičke norme, motivisan je da prati savremena farmaceutska, medicinska i ostala komplementarna dostignuća i nastoji da ih primenjuje u svojoj praksi. Radeći na svom usavršavanju, kroz ravnopravnu saradnju sa ostalim zdravstvenim stručnjacima i širom zajednicom, takav farmaceut najbolje gradi i čuva svoj profesionalni i lični autoritet i tradiciju farmaceutske struke u svojoj sredini.

EDUKATIVNI FILMOVI

U NAJAVI ZA ĆLANOVE UDRUŽENJA

GALERIJA

Ime i prezime E-mail Poruka Pošalji

KONTAKT

Predsednica Udruženja prof. dr spec. Dragana Pavlović


  
 PIB: 105530293
 
 račun: 325-9500700015421-07

 Tel. +381 63 1045 118

udruzenjefnp@gmail.com